hantverket 1

hantverket 2

hantverket 3

Vårt hantverk

Sedan 1940-talet har vi levererat trappor till den svenska marknaden. Det ger oss en enorm kunskapsbas och erfarenhet att falla tillbaka på. För oss handlar trapptillverkning om en kombination av modern produktionsutrustning och gediget hantverkskunnande, men alltid med omsorg om varje lite detalj i processen. Denna kunskap är nedärvd genom generationer hos våra mångåriga medarbetare. Vi sätter en stolthet i vårt hantverk och vår tillverkning av trappor. Det har vi gjort ända sedan Arvid George Arvidsson startade sin snickerifabrik i Vedum på 1940-talet.
Idag är det Georges barnbarn som sköter tillverkningen i fabriken. Och då liksom nu är nyckeln till vår framgång en kärleksfull och omsorgsfull hantering av materialet. Trä är ett levande material som kräver respekt – och kunskap.
Hos Trapparvid får du också problemfria och kostnadseffektiva processer samt ett personligt bemötande och engagemang. Vi har kunskapen och erfarenhet för att kunna ge våra kunder snabba, korrekta och punktliga leveranser. Vi har ett välutvecklat logistiktänk och samarbetar bara med de bästa på marknaden. Vi anstränger oss verkligen för att våra kunder skall bli nöjda – för oss är det en hederssak att hålla vad vi lovar.
Vi har ett flexibelt sortiment som är anpassat efter dagens behov på marknaden. Och vi finns med dig hela vägen från idé till färdigt projekt.

 

Träslag

Vi kan tillverka trappor i de flesta träslag, men föredrar att arbeta med ek, furu och ask då dessa ger bäst resultat och kvalitet. Här kan du läsa mer om de olika träslagen.
Ek – Ett hårt, tungt och spänstigt träslag. Färgen är mörkare gul som går mot brunt. Ett mycket lämpligt och vanligt materialval när det gäller trappor.
Furu – Ett mjukt och ljust träslag från tall som är flexibelt och lättbehandlat. Furu mörknar och gulnar med tiden. Ett ekonomiskt alternativ och vanligt material för trappor. Lämpar dig väl när trappan skall målas.
Ask – Ett hårt och segt träslag med tydliga årsringar. Färgskalan går från gult till brunt.
Björk – Ett hårt men flexibelt träslag som går lätt att skära och att böja. Färgskalan går från gulvitt till en lätt ton av rött. Björk har synliga men ganska svaga årsringar.
Bok – Ett hårt träslag som är mycket användbart. Färgskalan går från gult till rödare gult.

 

Säkerhet trappor

När du köper en trappa från Trapparvid kan du alltid vara säker på att den är konstruerad och tillverkad utefter alla de föreskrifter, regler och lagar som föreligger avseende säkerhet.
Säkerhet är en prioriterad fråga för oss på Trapparvid. Den är lika viktig som trappans funktion. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande hur vi tillverkar din trappa. Säkerhetsföreskrifter och generella råd för tillverkning av trappor och trapptillbehör regleras av Boverket och deras regelverk är naturligtvis vägledande för vår tillverkning. Så här skriver de:

8:232 Trappa, ramp och balkong


Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från bostäder och övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, skall trappor möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport inte kan ske med hiss eller annan fast anordning. Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses med räcken. (BFS 2008:6)

Råd för konstruktion av trappan

Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Trappans lutning i gånglinje bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där så inte kan undvikas bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att passage inte försvåras. I flerbostadshus bör trapplan med dörrar vara minst 1,3 meter breda. Trappor, ramper, balkonger o.d. i utrymmen där barn vistas, skall utformas så att risken för barnolycksfall begränsas. Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Inom bostäder bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans övre och nedre del. Trapploppen i trappor i byggnader i flera plan som innehåller fler än två bostäder och som inte har hiss för bårtransporter, skall ha en minsta bredd på 1,20 meter. Råd: Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger o.d. bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet mellan begränsningsväggar och trapploppens sida bör vara högst 50 mm.

8:2321 Räcke och ledstång

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är högre än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor (BFS 1998:38). Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om.

Råd för konstruktion av trappräcken

Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i två eller fler lopp. Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst 1,1 meter högt. Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga. Räcken på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.
Du kan läsa mer om detta i "Handledning för Trätrappor 2014" från Trä & Möbelföretagen.
Läs gärna Boverkets skrift om att bygga barnsäkert:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Barnsakerhet-i-byggnader.pdf

 

Ytbehandling av trappor och tillbehör

Ytbehandlingen av din trappa är mycket viktigt för att den ska få en lång livslängd och en finish som håller länge.
Trapparvid kan erbjuda ett flertal olika ytbehandlingar basarade på trappans funktion och kundens önskemål:
Grundmålning (är oftast vit, men andra färger går att få)
Täckmålning med valfri NCS-kulör
Lasyr
Bets och klarlack
Hårdvaxolja
Dekorvax och hårdvaxolja
Pigmenterad olja och hårdvaxolja
Kinesisk träolja
Matt klarlack
Klarlack
Tryckt (utomhustrappor)
Har du andra önskemål – hör bara av dig till oss så löser vi säkert även detta. Du kan givetvis också få trappan obehandlad och ombesörja ytbehandlingen i egen regi.

 

Skötselråd trappor

Skötselråd trappor
En trappa från Trapparvid är konstruerad och tillverkad för att hålla i många år och fylla både en funktion och ge ett intryck i sin omgivning. För att den skall få ett långt liv kräver den omtanke och god omvårdnad. Här ger vi dig lite tips på hur du sköter din trappa på bästa sätt.

Lackbehandlade trappor och ledstänger

Tvätta av planstegen med trasa i ljummet vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning tas bort med trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Det är lacken som utgör slitytan. Var därför noga med att bättra på nedslitna ställen på trappan innan träet skadas. Innan bättringen görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall strykas, ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper. Bättringen utförs med syrahärdande lack.

Fabriksoljade ytor

Vi har grundbehandlat trappan med olja av hög kvalitet. Efter montering på plats ska mer olja påföras och arbetas in ordentligt – gärna med slipmaskin och ytterst fint slippapper. Bearbeta en mindre yta i taget för jämnt resultat. Påför därefter ytterligare två lager olja över hela ytan med en timmes mellanrum. Stryk ut noga. Efter den tredje strykningen ska oljan på nytt arbetas in ordentligt med slipmaskinen. I hörn och på andra svåråtkomliga ställen bearbetas för hand med mjuk trasa. Slipa/polera alltid i träets fiberriktning. Undvik att beträda ytan första dagen! Efter 12-18 timmar passerat efter första grundbehandlingen, skall ytan ännu en gång poleras med maskin. Med denna grundbehandling uppnås en mycket beständig yta.
Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett PH-neutralt rengöringsmedel, t.ex. vanligt diskmedel. Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga efter och torka ordentligt torrt.
Efter städning kan ytan underhållas med ett tunt lager lämplig olja(rådgör med oss eller fackhandel).
Obs! Oljerester är mycket brandfarliga. Alla trasor och slippapper som kommit i kontakt med oljan skall läggas i blöt i minst 24 timmar och sedan slängas i försluten förpackning, annars finns risk för självantändning!

Betsade/Laserade ytor

Bets/lasyr är en ytlig infärgning av det yttersta lagret trä och därefter har en slityta av klarlack lagts ovanpå. Vid djupa skador där även träet skadats måste ytan slipas och eventuellt spacklas så att skadan elimineras. Därefter kan ett nytt lager av bets/lasyr föras på. Därefter måste man även lägga på ett nytt lager lack. Ju noggrannare Du är desto bättre blir resultatet givetvis och livslängden på trappan förlängs avsevärt.

Täckmålade ytor

Täckmålade ytor är extra känsliga för slitage och bör skyddas noga från smuts, grus etc som kan ge svåra märken på den täckmålade ytan. Om ändå skadan skett vad göra? Vid lätta skador, ej så djupa att träet skadats, kan förbättring göras genom lätt applicering av färg. Om däremot djupa repor uppstått, som trängt ned och skadat träet, måste hela ytan slipas och eventuellt spacklas så att alla märken försvinner. Därefter kan ytan behandlas med ett nytt lager täckfärg. Det dagliga slitaget kan med tiden ge upphov till djupare skador, och därför bör alla täckmålade ytor skyddas extra väl.

Trappor belagd med linoleum

Rengöringen sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvålflingor. Se till att vattnet inte flödar. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack-/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Behandla plastmattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Trappor belagda med textila mattor

Rengör i första hand med dammsugare. Sand och grus ska tas bort innan det tränger ner under luggen. Om mattan blivit hårt nedsmutsad bör den skumtvättas. Se till att bearbeta fläckar omgående för att inte en permanent missfärgning ska uppstå. Vid svårare fläckar bör man rådgöra direkt med mattillverkaren om lämplig borttagningsmetod.