2015-06-04
62 Trappor till JMs Diamanthusen, Kungsbacka
I Kolla Parkstad bygger JM nu ett nytt bostadsområde i 3 etapper. 

Vi har nöjet att leverera trappor till hela projektet.

Läs mer om Diamanthusen, Kolla parkstad