2016-11-16

Etapp 3 till Älvängen

Trapparvid fortsätter levera till älvängen. Skogsgläntan och skogslyckan är klara, nu väntar etapp 3 skogshöjden. 

 

 Läs mer om Skoghöjden