2017-02-02
Fler trappor till sköndal 
Active bygg är det som beställer nya trappor till sköndal etapp 2, Koloristen. 

Det är trappor till både radhus, kedjehus och villor. 

 

Läs mer här