2017-03-23
Nya trappor till Vattmyra Äng

Nya trappor till vattmyra Äng där Noccon är beställare

2017-02-02
Fler trappor till sköndal 
Active bygg är det som beställer nya trappor till sköndal etapp 2, Koloristen. 

2016-11-16

Etapp 3 till Älvängen

Trapparvid fortsätter levera till älvängen. Skogsgläntan och skogslyckan är klara, nu väntar etapp 3 skogshöjden. 

2016-12-21

Nya trappor till Mariehovsvik

Nya hus byggs till Mariehovsvik, det betyder nya trappor. 

2015-08-19

Stor beställning från Tornstaden.

Nu byggs nya bostadsområdet Ekdungen i Mölnlycke och vi levererar trapporna.