2018-10-05
Etapp 4 i Hjärup

JM bygger vidare med en fjärde etapp, Humlelunden 4. Och trapporna kommer självklart ifrån oss.


Läs mer om projektet här