Om oss

om oss miljo

Om oss

För oss handlar trapptillverkning om detaljer och kvalitet in i minsta detalj. Denna kunskap är nedärvd genom generationer och hos våra mångåriga medarbetare. Vi
sätter en stolthet i vårt hantverk och vår tillverkning av trappor. Trapparvid är idag en välrenommerad och ofta efterfrågad tillverkare som levererar trappor till såväl byggföretag, arkitekter och projektörer som till privatpersoner. I vår välutrustade fabrik i Vedum kombinerar vi hantverksskicklighet och modern teknik och bygger vi olika sorters kvalitetstrappor med omsorg och varsam hand.

Hos Trapparvid får du också problemfria och kostnadseffektiva processer samt ett personligt bemötande och engagemang. Vi har kunskapen och erfarenhet för att kunna ge våra kunder snabba, korrekta och punktliga leveranser. Vi har ett välutvecklat logistiktänk och samarbetar bara med de bästa på marknaden. Vi anstränger oss verkligen för att våra kunder skall bli nöjda – för oss är det en hederssak att hålla vad vi lovar.

Vi har ett flexibelt sortiment som är anpassat efter dagens behov på marknaden. Och vi finns med dig hela vägen från idé till färdigt projekt.

Trapparvids historia
Arvid George Arvidsson startade sin snickerifabrik i Vedum på 1940-talet. Liksom många andra på den tiden var han en man med många strängar på sin lyra. 1942 startade han på deltid i ett stall med diverse byggnadssnickerier. Det blev många vedlådor som tillverkades vid denna tid. 1944 byggde George en kombinerad bostad/fabrik på Nordvalla vid idrottsplatsen. Det var företagets första riktiga fabrik, en byggnad som dessvärre brann ner i slutet av 1990. Verksamheten utvecklades sedermera och 1956 specialiserades verksamheten mot trapptillverkning. Företaget hette då Nya snickerifabriken i Vedum.

1960 byggdes företagets nuvarande fabrikslokaler och stora investeringar i maskiner gjordes. Lokalerna byggdes till och utökades i olika omgångar 1965, 1974 och 1987.

1973 ombildades bolaget och fick namnet A.G. Arvidssons Snickerifabrik AB. Under dessa år tillverkades mellan 490 till 1040 trappor på årsbasis. Efter George tog sönerna Henry, Tryggve och Joakim över verksamheten och därefter kom Henrys söner Per och Lars samt Tryggves dotter Ebba in och drev verksamheten vidare. 2014 köptes företaget av Vedumssönerna Joacim Johansson och Morten Johansen.

 

Miljö

Vår miljöpolicy
Arvidssons Snickeri AB tillverkar trappsnickerier till framför allt den svenska marknaden. Vi skall driva verksamheten för ett långsiktigt miljömässigt hållbart samhälle. Arvidssons Snickeri AB skall sträva efter ständiga förbättringar och ha ett miljöarbete minst i nivå med gällande lagstiftning.

Våra miljömål
Vår miljöpåverkan skall minska genom att:
• Vi minimerar spill och onödig lösningsmedelsanvändning i vår ytbehandlingsanläggning.
• Köpa in varor till rätt mängd och kvalitet, som levereras vid rätt tidpunkt.
• Rationalisera och effektivisera vår tillverkning.
• Påverka kunder till färre och större leveranser.
• Hjälpa till med lastning så att det blir så transporteffektivt som möjligt.
• Minska elförbrukningen genom att byta ut gamla elförbrukare mot moderna snålare.
• Ökar återvinningsgraden av vårt avfall.
• Leverera en produkt som påverkar miljön minimalt under sin livscykel.
• All vår elkonsumtion ska vara miljömärkt.
• Allt vårt avfall ska sorteras.
• Se miljöpåverkan som en viktig aspekt i arbetet kring nyinvesteringar och utveckling av maskinpark.
• Minska vår elförbrukning genom styrning av belysning och fläktar.
• Helt ha gått över till vattenbaserad klarlack vid ytbehandling av ask senast 2014.
• Helt ha gått över till vattenbaserad klarlack vid ytbehandling av ek senast 2017.
• Alla leasing- och hyrbilar skall tillhöra miljöbilsklass.

Miljöansvarig är företagets VD

Vedum 2013-06-27