sortiment 1

sortiment 2

sortiment 3

Trapparvid har ett brett sortiment av kvalitetstrappor. Vi kan tillverka i stort sett alla typer och storlekar av trappor som exempelvis U-Trappa och L-Trappa - spiraltrappor undantagna. I övrigt kan vi skräddarsy och tillverka en trappa helt utifrån våra kunders önskemål. Hör bara av dig till oss med dina önskemål så ger vi dig ett förslag på lösning.

 

Trapptillbehör

Det är de små detaljerna som gör helheten. Noga utvalda tillbehör som handledare och trappräcken, vilka verkligen kan sätta pricken över i:et på din trappa. Och vi har självfallet alla de tillbehör som efterfrågas på marknaden. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller särskilda önskemål.


Trappräcken

Ett välanpassat räcke gör trappan komplett stärker hela rummets interiör. Räcket kan vara designat på många olika sätt och valmöjligheterna är oändliga. De vanligaste materialen är trä, stål eller glas.
Exempel på några av våra trappräcken:
Rundstavar i olika kulörer
Släta spjälor i olika kulörer
Rostfria spjälor
Räcken i glas
Trappräcken i plåt

 

Handledare

Våra vanligaste handledare har följande storlekar:
Handledare 28x105 mm
Handledare 28x105 mm med utfräst ränna
Handledare rund 40 mm i diameter
Handledare 45x60 med omegaprofil 

 

Att välja trappa

Att välja en trappa kräver tanke, planering och kunskap. Vi hjälper dig självklart att identifiera de saker som kan vara bra att överväga när man ska välja en trappa till sitt hus. Vi finns med dig hela vägen från idé till färdig trappa och vi svarar gärna på dina frågor.

Design på trappan

Vilket material vill du använda? Detta styrs delvis av rumsdisposition och funktion. Sedan bör man beakta vilken typ av räcke, handledare, framkantsprofil på planstegen och beläggning på planstegen som man behöver.

Vilken trappform passar min bostad?

Skall trappan vara öppen eller tät. Vill man ha ett rum som är luftigt och ljust så passar det bäst med en öppen trappa. Är trappan tät kan man bygga ett förråd under trappan. Finns det plats att placera ett vilplan i trappan? Sedan bör man fundera över vilka träslag man ha i trappan. Hårda eller mjuka, mörka eller ljusa? Detsamma gäller för räcken, vill man ha ståndare av, trä, rostfritt, plåt eller kanske en glasskiva. Ytbehandlingen är också viktig. Skall den oljas, klarlackas, täckmålas i valfri kulör, betsas eller laseras? Många väljer att ha en linoleummatta på planstegen. Kanske vill man också ha belysning vid steg, vang eller vägg?

 

 

Trapptyper 

Trapparvid tillverkar trappor av olika typer. De vanligaste typerna är:

 

L-trappa

L-trappan är nog den mest flexibla av de olika trapptyperna. 
En L-trappa kan vinklas så att den passar i de flesta utrymmen och planlösningar. Ett vilplan kompletterar och ökar säkerheten, men det kräver lite mer utrymme.


 

U-trappa

U-trappan är den minst utrymmeskrävande av alla trapptyper. Men den kräver å andra sidan mer stabilitet i utförandet. Ett vilplan kompletterar och ökar säkerheten, men det kräver lite mer utrymme.


 

Rak trappa

En rak trappa med enbart raka löp är den mest ekonomiska sett ur produktions- och tillverkningshänseende. Den kräver dock ofta lite större utrymme och kan ibland vara svår att använda om det tillgängliga utrymmet är begränsat.

 

 

 

Garantier och köpvillkor

 

Garantier

Då du köper en trappa från Trapparvid får du en 2-årig garanti efter mottagandet av varan, som gäller för trappkonstruktionens bärighet.

Köpvillkor

För företag gäller ABM 92 (Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet) samt de underlag som vår kund har godkänt skriftligt. 
För privatkunder gäller konsumentköplagen samt de underlag som vår kund har godkänt skriftligt.

 

 

Trapparvids måttguide 

 

Så här mäter du upp din nya trappa

Här får du lite vägledning kring hur du mäter utrymmet för din nya trappa. För att vi ska kunna ge dig ett förslag till lösning och en offert så behöver inte måttuppgifterna vara helt korrekta, en enkel skiss på utrymmet, en bild på liknande trappor och dina tankar om hur du vill ha din trappa utformad räcker för oss. Vi har ritat många trappor och vet vad kunden menar genom en enkel skiss.

Trapphöjd och bredd

Höjdmåttet, det vill säga måttet från färdigt golv till golv är det viktigaste måttet. Om det inte finns färdiga golv så får du uppskatta hur mycket golvbeläggningen kommer att bygga på respektive plan. Måttet från golv till tak är det andra måttet som vi behöver för att kunna räkna ut bjälklagets tjocklek.
Trappans bredd mäts på utsidan av trappan från vang till vang. Standardbredden på en trappa är 900 mm men finns det utrymme så kan man få en känsla av mer rymd och öppenhet med en trappa som är 1000 mm bred.
För en rak trappa så behöver vi ha längden på trappan eller måtten på utrymmet där trappan ska vara. För en L-trappa behöver vi trappans två längder, dvs båda trapplöpen, alternativt måtten på utrymmet där trappan ska vara. För en U-trappa behöver vi trappans tre längder, T1, T2 och T3 alternativt måtten på utrymmet där trappan ska placeras. Sedan kan vi räkna ut trappans längd och de lämpliga steghöjder och -djup som gör trappan bekväm och säker att gå i.

 

Mycket bra information finns i "Handledning för trätrappor 2014" från Trä & Möbelföretagen.

 

Ordlista för trappor

Det finns många olika begrepp vi som trapptillverkare använder. Här förklarar vi de vanligast förekommande.
Barnlist – höjdbegränsning mellan plansteg i en öppen trappa som förhindrar kläm- och fallrisk. 
Bjälklagsmått – tjockleken mellan undertak på nedre plan och färdigt golv på övre plan.
Blocksteg 
– första steget i trappan när det är utsvängt på utsidan av trapplöpet.
Fingeravstånd – avstånd mellan handledare och vägg.
Frihöjd – höjden över trappan lodrätt i gånglinjen där trappan passerar bjälklagskanten. Måttet bör vara 2000 mm.
Gånglinje – tänkt linje i trappan, från väggsidan cirka en tredjedel av trappbredden från yttervang.
Högersvängd/vänstersvängd – trappans utformning sett nedifrån.
Handledare – handstöd som följer trappan. Sitter på vägg eller stolpar om trappan inte har väggkontakt. 
Räckesståndare
 – spjälor i trapp- eller våningsräcket.
Slagning – riktningen som en L- eller U-trappa svänger sett nedifrån.

Slutsteg 
– plansteg i golvnivå vid trapplöpets slut.
Spaljé – räcke mellan vang och tak utmed trappans fria sida eller mellan golv och tak runt en trappans öppning.

Stegdjup – vågrät mått på plansteget, mäts i gånglinjen.

Steghöjd – lodrät mått från plansteg till plansteg, mäts i gånglinjen.
Stolpar – Har som huvudsaklig uppgift att göra räcken stabilare. sitter i början och slutet av trappan. Förekommer även i innerhörn på en del modeller.
Sättsteg – lodrät del mellan stegen i trappan. Beroende på konstruktion är de stabiliserande, men har också tätande eller döljande funktion.
Trappbredd – trappans totala bredd. Mäts från utsidan av vangstyckena.

Trappformer – olika grundformer av trappro. Rak, L-formad och U-formad är vanligast. Den kan dock ha många andra former. 
Trapphål – öppningen i bjälklaget där trappan placeras. Kallas även valvöppning.
Trapphöjd – mått från färdigt golv vid trappans början till färdigt golv vid trappans slut, kallas även våningshöjd.

Trapplöp – beroende på trapptyp så monteras dom i olika delar. En rak trappa har ett löp. En L-trappa har två löp. En U-trappa har tre löp.
Trappnos – planstegets främre kant. Kan ha flera olika former och profiler.
 Kallas även stegnos.
Trappräcke 
– räcke som följer trappans konstruktion på ytor som annars skulle vara öppna.
Tät trappa – trappa med lodräta sättsteg som sammanbinder planstegen. Kallas även stängd trappa.
Underliggande vang – ligger under planstegen och kan placeras centralt eller indragna under planstegen.
Valvinklädnad – täcker in och snyggar till en valvkant som annars kan se ojämn ut.
Vilplan – plattform mellan två trapplöp. Vilplanet minskar fallhöjd och ökar trappans säkerhet.
Vang/Vangstycke – sidostyckena i en trappa där stegen är fastsatta och som bildar trappans stomme.
Våningsräcke
 – räcke som monteras på övre plan runt trapphålet. Är i allmänhet 
900–1100 mm.
Öppen trappa – har inga sättsteg som håller samman planstegen.
Överliggare – kraftig handledare/ledstång som fästs ovanför ståndarna/räckespinnarna.